Pronađite nekretninu

Arterija studio Ramond Dekor Iva

Faktori koji utiču na cijenu koštanja nepokretnosti (stan)

Jedan od najtežih problema nepokretnosti jeste određivanje cijene koštanja predmeta prodaje, odnosno kupovine. Tu, na žalost, nema nekih preciznih mjera, niti je moguće uniformno definisti i matematički izraziti faktore cijene. Do sada je u praksi identifikovan Detaljnije...

Knjaz Real Estate je dio grupacije Knjaz Kontaktirajte nas

Restart IT web and mobile app development
v1.0.3