Pronađite nekretninu

Arterija studio Ramond Dekor Iva
ID: 272
91.000 EUR

Građevinsko zemljište - urbanizovana parcela sa ucrtanim stambenim objektom u Kotoru

Tip nekretnine
Zemljište
Površina
456 m2

Predmetna kat.parcela 719/3 KO Dobrota se nalazi u obuhvatu DUP Dobrota I, lokalitet Sv Stasije, u urbanizovanoj zoni sa izvedenim infrastrukturnim priključcima. Plac se nalazi na izuzetnoj poziciji, sa lijepom panoramom i pogledom na zaliv, zelenilom i prijatnom mikro klimom. U blizini su izgrađeni ekskluzivni mali hoteli sa pratećim sadržajima, bazenima, hortikulturnim uređenjem. Plac je ravan, sa izvedenom podzidom prema pristupnom putu koja omogućava izgradnju suterenske garaže .
Na parceli je planskom dokumentacijom predviđena izgradnja stambenog objekta prema zadatim parametrima. Planom je predviđena mogućnost proširenja parcele i formiranje UP 451 ukupne površine 456,29m2. Kako se u neposrednoj blizini nalaze neizgrađene parcele, takođe postoji mogućnost udruživanja i izgradnje na više urbanističkih parcela.

Ostale karakteristike

Dozvola: Ima

Adresa

Dobrota, Kotor

Nevena Knežević +382(0) 69 212 069 + 382(0) 20 246 222
Kontakt

Knjaz Real Estate je dio grupacije Knjaz Kontaktirajte nas

Restart IT web and mobile app development
v1.0.3